Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Poznaniu

"Serce Twoje niech będzie Nazaretem przez udoskonalenie spraw codziennych"

Bł.Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Strona główna

Nasza założycielka

Franciszka Siedliska

Franciszka Siedliska urodziła się 12.11.1842 r. w Roszkowej Woli na Mazowszu, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Pobierała naukę w domu rodzinnym. Od dziecka odznaczała się umiłowaniem prawdy, dobra i piękna. Wielką delikatnością sumienia i prostolinijnością w postępowaniu.

Mimo iż była otoczona dobrobytem oraz wielką miłością rodziców i otoczenia, to jednak nie czuła się szczęśliwa i tęskniła za jakimś większym, nieznanym dobrem. Jako dorastająca dziewczyna stwierdziła, że Bóg nie był Panem w ich domu.

więcej...

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.