Ramowy rozkład dnia w grupie 5 i 6 latków

6.45 - 8.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów i zainteresowań dzieci - grupa łączona w sali Słoneczek

8.00 - 8.30

Rozejście się dzieci do grupowych sal. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zorganizowane zabawy słowno-ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem.  

8.30 - 9.00

Śniadanie,  czynności higieniczne po śniadaniu

9.00 - 12.00

Wspólna modlitwa

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze I

Zabawy swobodne w sali - zabawy tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, aktywności plastyczne, granie w gry planszowe, czytanie literatury dziecięcej.  Zajęcia indywidualne

Zabawy swobodne na placu zabaw, spacery, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze II lub zajęcia dodatkowe według grafiku grupy (religia, rytmika, gimnastyka). Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne przed posiłkiem

11.30 - 12.30 (Słoneczka)

12.00 - 13.00 (Stokrotki)

Obiad, zabiegi higieniczne po posiłku, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku 

Odpoczynek na dywanie - czytanie literatury dziecięcej, słuchanie bajek w wersji audio, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub klasycznej

13.00 - 14.00

Zabawy swobodne według pomysłów i zainteresowań dzieci

Zabiegi higieniczne przed posiłkiem

14.00 - 16.45

15.45-16.45- Zajęcia w grupie łączonej w sali Słoneczek

Podwieczorek, czynności higieniczne po posiłku

Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw. Zorganizowane zabawy integracyjne, badawcze, ruchowe

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci (zumba, szachy, piłka)

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.