Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

 

PRZESIEWOWE BADANIA MOWY

We wrześniu i październiku  przeprowadzane są w przedszkolu przesiewowe badania mowy u wszystkich dzieci.

W badaniu sprawdzane są:

•               stan rozwoju mowy dziecka

•               sposób oddychania

•               sposób połykania

•                budowa aparatu mowy

•               sprawność narządów mowy

•                poprawność artykulacyjna mowy

•               rozumienie mowy

•               zasób słownictwa czynnego

Po zakończeniu diagnoz rodzice otrzymają informację o wyniku badania oraz zostają zaproszeni na indywidualne konsultacje.

                                                                           Magdalena Leszczuk-Rugała

                                                                            neurologopeda

 

Czy moje dziecko ma kłopoty ze słuchem?

Dziecko uczy się mówić poprzez naśladowanie słyszanych w otoczeniu dźwięków oraz kontrolę nad własnym głosem.

Nauka mowy jest najintensywniejsza w ciągu pierwszych 18 miesięcy życia, a pierwsze 2-3 lata życia są okresem krytycznym dla jej rozwoju.

Badanie słuchu jest więc bardzo istotne, gdy rozwój mowy oraz funkcjonowanie dziecka budzą niepokój.

Zachęcam Rodziców do uważnego obserwowania reakcji słuchowych dziecka oraz do samodzielnego wykonania testu, który pozwoli wykryć nieprawidłowości już na wczesnym etapie życia.

test /fileget/sprawdz-to-z-dzieckiem.pdf

 

                                                                                Magdalena Leszczuk- Rugała

                                                                                   neurologopeda

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY

W rozwoju mowy ogromną rolę spełnia środowisko w jakim dziecko się wychowuje, a codzienny kontakt z rodziną i rówieśnikami dostarcza nowych doświadczeń i pozwala nabywać wiele nowych umiejętności językowych.

Również w terapii logopedycznej ogromną rolę odgrywają rodzice. Aktywny udział w terapii poprzez  kontynuację ćwiczeń w domu jest niezbędnym warunkiem efektywnego korygowania wad wymowy.

W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność i konsekwencja. Ćwiczenia powinny być prowadzone codziennie i trwać ok.10-15 minut.

Poniżej przedstawiam kilka podstawowych zasad, o których trzeba pamiętać podczas prowadzenia ćwiczeń wspomagających rozwój mowy.

•               zajęcia wspomagające rozwój mowy i/lub korygujące wady wymowy powinny być dla dziecka przyjemnością, zabawą, jednym ze sposobów spędzania czasu z rodzicami

•               cel zabawy powinien być określony i w miarę możliwości konsekwentnie realizowany

•               ćwiczenia nie powinny być zbyt trudne, bo dziecko szybko się zniechęci, nie mogą być jednak za łatwe, ponieważ staną się nudne

•               czas trwania ćwiczeń powinien być dostosowany do wieku i możliwości dziecka -  im  dziecko młodsze, tym krótszy czas ćwiczeń

•               w prowadzeniu ćwiczeń warto być elastycznym, podążać za dzieckiem.

 

 Nawet codzienne, żmudne ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny można urozmaicać  poprzez opowiadanie ich w formie bajki:

 „Sowa sprząta swoje mieszkanie”

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (dzieci przesuwają językiem po pod­niebieniu górnym, wewnętrznych ścianach policzków, podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwają czubkiem języka od przodu do tyłu jamy ustnej po podniebieniu górnym), zdjęła też firanki (liczą czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do pralki (motorek wargami). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychają" powietrze wewnątrz jamy ustnej). Sowa odkurzyła też ściany (przesuwają czubkiem języka po wewnętrznej ścianie policzków) oraz podłogę (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu dolnym w okolicach łuku zębowego). Rozwiesiła firany (ponownie liczą czubkiem języka górne zęby). Sowa była bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (roz­ciągają szeroko usta). Dumna wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (poruszają językiem ruchem okrężnym na zewnątrz jamy ustnej). Spojrzała w górę (dzieci sięgają czubkiem języka w kierunku nosa), spojrzała w dół (sięgają czubkiem języka w kierunku brody). Rozejrzała się też w prawo (przesuwają czubkiem języka do prawego kącika ust) i w lewo (przesuwają czubkiem języka do lewego kącika ust). Wszędzie był porządek i słychać było śpiewające ptaki (gwiżdżą, naśladują głosy ptaków).

Bibliografia:
Emiluta-Rozya Danuta „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” Warszawa 1994
Graban Joanna, Sprawka Roman „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat” Warszawa 2004

                                                                                     Magdalena Leszczuk-Rugała

                                                                                    neurologopeda

 

 

 

JAK ROZWIJA SIĘ MOWA?

Począwszy od życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki.

Już w pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.

Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typ: ga, aga, acha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.

Szósty i siódmy miesiąc życia to okres gaworzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ba- ba, ma-ma, ta-ta.

Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię, ton głosu.

Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.

Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyczna jest "lawina" nowych słów, a pod koniec tego okresu dziecko   krótkie, proste zdania. W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez: wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.

Dziecko:

·         trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p,b,m,w,f,t,d,ch,ń,k,g,l oraz ś,ź,ć,dź

·         czteroletnie - oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski syczące: s,z,c,dz

·         pięcioletnie-głoski sz,ż,cz,dż

·         sześcioletnie wymawia wszystkie głoski, buduje swobodne wypowiedzi prawidłowe pod względem gramatycznym

 

Pamiętajmy , że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

Wszelkie wątpliwości dotyczące rozwoju mowy dziecka warto skonsultować ze specjalistą.

 

Bibliografia:

1.       Dawczak B.; Spychał I.; Syczki - zabawy zgłoskami, Toruń 2005

 

 

                                                                                             Magdalena Leszczuk- Rugała

                                                                                             neurologopeda

 

 

 

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.