5latki - Słoneczka

Tematy marca:

 

Tydzień 1.      Nadchodzi wiosna

1.     Słońce mocniej grzeje

2.     Pierwsze rośliny

3.     Powroty ptaków

4.     Wiosenne porządki

5.     Marcowa zupa

 

Tydzień 2.      Wiosna tuż - tuż

1.     Praca rolnika

2.     Co się dzieje w kurniku?

3.     Co się dzieje w zagrodzie?

4.     Co się dzieje na polu?

5.     Rolnik -  producent żywności

 

Tydzień 3.      Święta, święta biją dzwony

1.     Czas radości

2.     Wielkie porządki

3.     Wielkanocne zwierzęta

4.     Wielkanocne dekoracje

5.     Palmy wielkanocne

 

Tydzień 4.      Wielkanoc 

1.     Pisanki , kraszanki

2.     W kuchni pachnie w Wielkanocą

3.     Wielkanocny koszyczek

4.     Na wielkanocnym stole

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-      argumentuje swoje zdanie;

-      buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

-      czyta globalnie  nazwy zwierząt;

-      czyta globalnie wyraz cebula;

-      czyta globalnie wyraz jajko;

-      czyta globalnie wyrazy: kurczaczki, baranek;

-      ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;

-      dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór;

-      dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

-      dokonuje obserwacji życia na wsi i zwyczajów tam panujących;

-      dopasowuje produkty spożywcze do źródeł ich pochodzenia;

-      gra na instrumentach perkusyjnych;

-      kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy; 

-      kontynuuje rozpoczęty rytm;

-      kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

-      nazywa czynności wykonywane przez rolnika;

-      nazywa zwierzęta gospodarskie- osobniki dorosłe i ich dzieci;

-      opowiada treść obrazka;

-      porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.

-      potrafi nakryć do stołu, ustawić talerze i sztućce,

-      poznaje liczbę 8;

-      próbuje grać na instrumentach perkusyjnych;

-      przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

-      rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, bada kształty figur geometrycznych;

-      rozwiązuje zagadki;

-      rozwija kreatywność;

-      rozwija logiczne myślenie;

-      rozwija słownik czynny;

-      rysuje zgodnie z instrukcją;

-      śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie;

-      śpiewa piosenkę, różnicuje rytmy 2/4 i 3/4 – ilustruje je ruchem;

-      uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

-      uczestniczy w zajęciach kulinarnych, wykonuje prace zgodnie z instrukcją;

-      układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść; 

-      układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;

-      wyjaśnia pojęcie cebule jadalne i ozdobne;

-      wyjaśnia pojęcie radość;

-      wyjaśnia pojęcie wytrwałość;

-      wyjaśnia znaczenie pojęcia wytrwałość w kontekście pracy rolnika;

-      wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

-      wypowiada się na określony temat;

-      wypowiada się w formie pracy plastycznej i buduje krótką wypowiedź na temat swojej pracy plastycznej;

-      wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą;

-      wysłuchuje głoskę c w wyrazach;

-        zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie 

-       zna zwyczaje wielkanocne;

ZAJĘCIA DODATKOWE:
GIMNASTYKA PONIEDZIAŁEK  10:00-10:25
RELIGIA   12:30
ZUMBA (zaj. płatne)
  14:45
JĘZYK ANGIELSKI WTOREK 10:00-10:25

RYTMIKA

ŚRODA

9:50-10:15

JĘZYK ANGIELSKI
10:45-11:10
SZACHY (zaj. płatne) 15:35-16:05
TEATR MOZAIKA 1x w miesiącu   13:00
KATECHEZA-ŚPIEW CZWARTEK 11:00
GRY I ZABAWY Z PIŁKĄ (zaj. płatne) 15:35-16:05
KULTURKA 1x w miesiącu PIĄTEK 10:00

 

 

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.