Treści edukacyjne

PROJEKT VII - CZŁOWIEK (CIAŁO – CUDOWNA MASZYNA)

Czas trwania projektu: 4 tygodnie

 

Cele ogólne projektu:

- Budowanie wiedzy o budowie i funkcjach wybranych części ciała.
- Wzbogacenie dziecięcego słownika o pojęcia związane z ludzkim organizmem.
- Rozbudzanie zainteresowania funkcjami i działaniem układów w ciele człowieka.
- Rozwijanie umiejętności rozróżniania stron i kierunków.
- Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej
- Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
- Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym

Główne idee:

1. Ciało składa się z kości, mięśni, pokryte jest skórą.
2. Człowiek ma zmysły, które pomagają mu poznawać świat. Czasem zmysły potrzebują pomocy: wzrok – okularów, słuch – aparatu. Zdarza się, że musimy sobie radzić bez jakiegoś zmysłu.
3. Mózg kontroluje ciało.
4. Serce jest jak pompa – rozprowadza krew po całym ciele.
5. To, co zjem podróżuje przez całe moje ciało.

 

Przewidywane osiągnięcia

Dziecko:
- opisuje wydarzenia przedstawione w filmie
- przestrzega reguł gry
- porusza się z zamkniętymi oczami
- opisuje okulary
- klasyfikuje okulary wg rodzaju, kształtu, koloru
- rozpoznaje i nazywa typy okularów
- wyjaśnia potrzebę noszenia okularów
- przyozdabia okulary
- opisuje wydarzenia przedstawione w filmie
- opowiada o roli kręgosłupa
- wyjaśnia, jak należy o niego dbać
- wykonuje kręgosłup z pociętych krążków
- wyjaśnia jaka jest rola kości w ciele człowieka
- opisuje jak należy dbać o kości
- składa szkielet człowieka
- współpracuje z innymi
- odpowiada na zadawane pytania
- posługuje się miarą
- rozróżnia wielkości i długości
- liczy na palcach
- dodaje i odejmuje za pomocą palców
- poznaje zasadę liczenia
- liczy na palcach
- wyznacza wynik dodawania, pomagając sobie liczeniem na palcach
- odpowiada na pytania
- odtwarza kształty narządów wewnętrznych z plasteliny
- wskazuje części ciała
- wskazuje prawą i lewą stronę ciała
- przesuwa pudełko po wyznaczonym torze
- próbuje produktów o różnych smakach
- określa smak produktów
- zaznacza smak podanych produktów na karcie pracy
- zna zasady zdrowego żywienia
- umieszcza produkt spożywczy na właściwej pozycji w piramidzie żywienia 

 

 

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.