Nasza założycielka

Franciszka Siedliska

SYLWETKA I POGLĄDY PEDAGOGICZNE ZAŁOŻYCIELKI
ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU

Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Franciszka Siedliska urodziła się 12.11.1842 r. w Roszkowej Woli na Mazowszu, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Pobierała naukę w domu rodzinnym. Od dziecka odznaczała się umiłowaniem prawdy, dobra i piękna. Wielką delikatnością sumienia i prostolinijnością w postępowaniu. Mimo iż była otoczona dobrobytem oraz wielką miłością rodziców i otoczenia, to jednak nie czuła się szczęśliwa i tęskniła za jakimś większym, nieznanym dobrem. Jako dorastająca dziewczyna stwierdziła, że Bóg nie był Panem w ich domu. Franciszka miała wrodzoną prawość charakteru i dobre serce, umysł jasny, wybitną inteligencję i duży zasób energii, a jednocześnie - kobiecą uczuciowość, połączoną z wielką wrażliwością, wiele prostoty i ujmującego wdzięku.

Miała w sobie wiele samokrytycyzmu, odznaczała się silną, zdecydowaną wolą, miała duże poczucie realizmu, umiejętność rozstrzygania spraw i stanowczość w decyzjach.Wielkie dary umysłu łączyła z wielkimi przymiotami serca. A serce miała wielkie, szlachetne, wspaniałomyślne, pełne dobroci i wielkiego współczucia dla potrzebujących i ubogich, przede wszystkim dla nędzy duchowej. Posiadała wiele delikatności i umiała być prawdziwie wdzięczna. U podstaw duchowości Franciszki Siedliskiej była wiara - żywa, głęboka, dziecięca, wiara dzięki której w każdej okoliczności życia widziała zawsze Boże zrządzenie. Zakładając Zgromadzenie zwróciła uwagę na prawdziwą miłość do człowieka, której wzór odnalazła w Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.

Siostry skierowała przede wszystkim do pracy wychowawczej z rodzinami, szczególnie przez wychowanie dzieci (ochronki, szkoły). Twierdziła, że przez wychowanie można ukazać dzieciom prawdę, serce ich zwrócić ku Bogu, ukształtować ich rozum i wolę.

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.