Rekrutacja

 

 

Rekrutacja na Rok Szkolny 2024/25

W sprawach rekrutacji proszę o kontakt z s. Ezechielą pod numerem telefonu 797 907 958.

Osoby zainteresowane przedszkolem proszę o kontakt- jest możliwość spotkania, rozmowy, obejrzenia przedszkola.

W lipcu w ramach adaptacji przyszłe "Puchatki" (3-latki)- mogą korzystać z naszego placu zabaw. Będzie to okazja do poznania Sióstr, Pań i Dzieci. 

Natomiast bezpośrednio przed rozpoczęciem roku zapraszamy na zajęcia adaptacyjne 30 sierpnia od 10.00 do 12.00

od 20 marca do 5 kwietnia -złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji .

22 kwietnia -podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

22-26 kwietnia -potwierdzenie przez Rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

30 kwietnia -podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

30 kwietnia 17 maja - procedura odwoławcza od wyników rekrutacji 

12 maja-7 czerwca - przygotowanie skierowań dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej placówki podczas rekrutacji

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Klauzula informacyjna

Postępowanie rekrutacyjne:
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 dotyczy dzieci z roczników 2017-2020.

  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek
    rodziców/prawnych opiekunów.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej
preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).


Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru,
wskazanej na pierwszym miejscu lub dokumenty można przesłać z systemu Nabór, zgodnie z
zamieszczoną instrukcją w tym zakresie.

Szczegółowe informacje w zakresie przekazywania
dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo w Informacji wniosek składanie na rok szkolny
2023/2024, zamieszczonej na stronie:


http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (instrukcja)

zasady, program i informacje

Nasze Przedszkole

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną instytucją oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.